Technológie pre podnikateľov

Pomocou aktivít operačného programu Výskum a inovácie bude možné v programovom období 2014-2020 podporiť podniky pomocou nenávratného finančného príspevku na obstaranie technológií.
Podmienkou výziev a ich ciele budú napríklad inovatívnosť technológií, zvyyšovanie konkurencieschopnosti či pozitívny dopad na zamestnanosť.

Prvou výzvou pre podnikateľský sektor so zameraním na technológie vyšlo Ministerstvo hospodárstva dňa 26.2.2016. V otvorenej výzve s prvým termínom hodnotiaceho kola 29.4.2016, bude pridelených 75 000 000 eur. Miesto umiestenia musí byť mimo bratslavského kraja. viac