Podpora výskumu a vývoju

Vede a výskumu sa primárne venuje operačný úrogram Výskum a inovácie s jeho hlavnými aktivitami:
– spolupráca priemyslu a výskumných inštitúcií,
– inovácie v priemysle a službách,
– pospora MSP vo fáze rozvoja.

Prvá výzva zameraná na výskum a vývoj bola zverejnená dňa 3.2.2016, ide o otvorenú výzvu kde bude priebežne čerpaná celková alokácia vo výške 200 000 000 eur.
Prvým termínom podávania žiadostí o NFP je 29.4.2016, miesto realizácie projektu z tejto výzvy musí byť mimo bratisavského kraja. viac