Služby

Naša spoločnosť poskytuje poradenské a konzultačné služby v oblasti čerpania nenávratnej finančnej pomoci pre oblasť súkromného aj verejného sektora. Naši projektoví manažéri sú odborníkmi v oblasti eurofondov, národných fondov i v oblasti čerpania štátnej investičnej pomoci a cezhraničnej spolupráce.

Oblasti pôsobenia

Proces získavania nenávratného finančného príspevku

1. ZÁMER

Zhodnotíme Váš zámer a jeho šance na získanie finančného príspevku v aktuálnom období a odporučíme prípravné kroky.

2. VÝZVA

Po oficiálnom vyhlásení výzvy s Vami prekonzultujeme konkrétny projekt a zabezpečíme komunikáciu s potrebnými inštitúciami.

3. PROJEKT

Komunikujeme s dodávateľmi a ostatnými profesiami, aby Váš projekt získal čo najvyššie hodnotenie vo výberovom procese.

4. VEREJNÉ OBSTÁRAVANIE

Komunikujeme s externým obstarávateľom klienta o špecifikách výzvy a oboznamujeme ho s jej konkrétnymi výzvy.

5. HODNOTENIE

Naďalej spolupracujeme so štátnymi inštitúciami v prípade doplnenia ďalších informácií k projektu.

6. REALIZÁCIA

V implementačnej fáze upozorňujeme klienta na zásadné termíny, ktoré treba dodržať.

7. PLATBA

Príprava žiadosti o platbu a ukončenie fázy implementácie.

8. UZAVRETIE A MONITORING

Spolupracujeme pri príprave monitorovacích správ v období udržateľnosti projektu.

Spojte sa s nami

Kontaktujte nás v prípade záujmu o bližšie informácie o možnostiach
pre Vás a Váš projektový zámer.

© 2020 CNS EuroGrants s.r.o. | All Rights Reserved.