O nás

Tím CNS EuroGrants s.r.o. má vyše 11-ročné skúsenosti v oblasti čerpania NFP z rôznych investičných a podporných programov. Náš tím tvoria odborníci, ktorí sa vďaka svojmu zanieteniu, záujmu o neustále napredovanie, kvalifikácii a skúsenostiam vyprofilovali v rôznych oblastiach nášho pôsobenia.

Za hlavné oblasti považujeme strojárstvo a inovatívne technológie, znižovanie energetickej náročnosti a obnoviteľné zdroje energií, regionálny rozvoj a podpora samospráv, a pôdohospodárstvo.

Vďaka našim skúsenostiam a odbornosti v rôznych oblastiach sme dosiahli vysokú mieru úspešnosti získavania finančných nenávratných príspevkov, ktorá činí viac ako 87 percent.

0
rokov skúseností s eurofondami

0%
miera úspešnosti získavania fondov

Vyhlásenie manažmentu

Týmto vyhlásením chceme deklarovať záväzky firmy CNS EuroGrants s.r.o. v oblasti boja proti korupcii.

Základným východiskom je Firemná politika, ktorá je verejne prístupná a ktorá v sebe zahŕňa základné hodnoty v oblasti boja proti korupcii na všetkých úrovniach.

Naša Politika je premietnutá do ďalších konkrétnych zásad a opatrení, ktoré sú súčasťou Protikorupčného manažérskeho systému, implementovaného naprieč celou organizačnou štruktúru CNS EuroGrants s.r.o. Vyjadrujeme taktiež aj svoju osobnú zaangažovanosť na dodržiavaní a trvalom zlepšovaní uvedenej Politiky a Protikorupčného manažérskeho systému.

CNS EuroGrants tím

Tím CNS EuroGrants tvoria profesionáli, ktorí majú mnohoročné skúsenosti z oblasti získavania cudzích zdrojov z podporných programov. Členovia tímu sa výborne dopĺňajú znalosťami z regionálneho rozvoja, samosprávy, strojárstva, IT-technológií, pôdohospodárstva či ekonómie.

Chceli by ste sa k nám pridať?

Do svojho tímu hľadáme talentované a zanietené osoby, ktoré zapadnú k nám nielen svojou odbornosťou, ale aj svojou pozitívnou náladou a neustálym napredovaním.
Ak myslíte, že by ste sa uchytili v našej firme a máte čím prispieť do nášho tímu, kontaktujte nás a na osobnom stretnutí zistíme, či sa k sebe hodíme.

Kontakt

© 2024 CNS EuroGrants s.r.o. | All Rights Reserved.