sport

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

Martin Huraj FnPŠ

FOND NA PODPORUŠPORTU VÝZVA Č. 2022/002  TERMÍN PREDKLADANIA PROJEKTOV  Žiadosti o grant je možné predložiť v termíne od 17.3.2023 do 17.4.2023 cez on-line formulár zverejnený na stránke https://www.fondnapodporusportu.sk.CIEĽCieľom výzvy je vybudovanie novej …