Podpora infraštruktúry obcí z atlasu rómskych komunít

Martin HurajProgram Slovensko

PROGRAM SLOVENSKO 2021 – 2027 ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY KÓD VÝZVY PSK-UV-007-2024-DV-EFRR HARMONOGRAM VYHLÁSENIA VÝZVYDátum vyhlásenia výzvy: 28.06.2024 Termín hodnotiacich kôl: 12.08.2024, 12.09.2024.CIEĽCieľom výzvy je podpora investičných aktivít obcí z …