Prevencia kriminality pre rok 2016

Adam MaurerMinV

Výzva Rady vlády SR na prevenciu kriminality bola vyhlásená v týchto dňoch, vďaka ktorej môžu obce zabezpečiť verejné priestranstvá kamerovým systémom, poprípade zrealizovať aktivity na znižovanie protispoločenskej činnosti. čítať viac