CNS EuroGrants opäť potvrdila certifikáciu systémov riadenia

Thomas Berndorfer-

Spoločnosť CNS EuroGrants v októbri obhájila certifikáciu systému manažérstva kvality ISO 9001:2015 a systému antikorupčného manažérstva ISO 37001:2016 (pôvodne norma BS 10500). Sme stále jednou z mála súkromných spoločností v oblasti grantového poradenstva, ktorá dobrovoľne zaviedla aktívny nástroj na elimináciu korupčného správania.
Image
Image

Certifikáciu oboch systémov vnímame ako jeden z nástrojov na dosiahnutie kvality spoločnosti, preukázanie súladu s legislatívou a zavedenie transparentných politík na predchádzanie korupcii. V našej krajine nie je prítomnosť systému súladu priamou právnou požiadavkou. Dobrovoľná certifikácia je potvrdením, že naša spoločnosť vníma mieru korupcie vážne a prijíma aktívne opatrenia na zníženie jej rizika. Zároveň je signálom, že naši konzultanti ako aj všetky zúčastnené strany konajú čestne, čím znižujeme riziko obvinenia z nedodržiavania protikorupčných zákonov.

Obhájením certifikácie naša snaha nekončí. Naopak, ženie nás ďalej vízia neustáleho zlepšovania pracovných procesov a služieb s cieľom naplnenia spokojnosti našich klientov prostredníctvom kvalitne odvedenej práce.