Znovu vyhlásenie výzvy na technológie

PKL OP VaI

Ministerstvo hospodárstva v zastúpení, vyhlásilo druhú výzvu z Operačného programu Výskum a Inovácie v programovom období 2014-2020, ktorá je zameraná na zvýšenie technologickej úrovne podnikov so zameraním na inovácie. čítať viac

Zrušenie dvoch výziev

PKL OP VaI

Výzva zameraná na zvýšenie technologickej úrovne podnikov so zameraním na inovácie a výzva zameraná na prehlbovanie integrácie a ukotvenie kľúčových priemyslených odvetví pomocou priemyselných výskumno-vývojových centier, boli zrušené. čítať viac