Triedený zber a zhodnocovanie komunálnych odpadov

Adam MaurerOP KZP

11. výzvu na predkladanie žiadosti o NFP vyhlásilo dňa 21.3.2016 Ministerstvo životného prostredia SR zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov. čítať viac

Triedený zber komunálnych odpadov

Adam MaurerOP KZP

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dňa 21.3.2016 10. výzvu na predkladanie žiadosti o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov. čítať viac