Eurofondy v SR po roku 2020

Thomas Berndorfer-

Prvého januára 2021 Slovensko vstúpilo už do štvrtého programového obdobia, v ktorom môže čerpať miliardy eur z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (eurofondy). Zároveň sa radí medzi štáty, ktoré čerpajú eurofondy najpomalšie. Na zmiernenie dôsledkov koronakrízy EÚ zavádza nové nástroje, ktoré budú znamenať viac eurofondov aj pre Slovensko. Poučíme sa a začneme ich čerpať efektívnejšie?

Programové obdobie 2014 - 2020

Podľa štatistík Európskej komisie Slovensko v rámci programového obdobia 2014 – 2020 vyčerpalo z balíka 15,4 mld. eur len bezmála 42 % z eurofondov, ktoré malo k dispozícii. O 5 percentuálnych bodov tak zaostávame za európskym priemerom, ktorý je v súčasnosti na úrovni 47 %. Pomalšie ako Slovensko čerpá eurofondy už len Španielsko. V programovom období, ktoré skončilo 31. decembra, nám na dočerpanie ostáva takmer 8,5 mld. eur na už zazmluvnené (kontrahované) projekty. Ak sa nám to nepodarí, podľa pravidla n+3 budeme môcť vyčlenené prostriedky využiť najneskôr do konca roka 2023.

Kde sa nachádzame

Čakajú nás nové príležitosti

Slovensko bude mať v novom programovom období 2021 – 2027 k dispozícii necelých 12 mld. eur. V porovnaní s predošlým obdobím je to menej, no v prepočte na obyvateľa sme z hľadiska intenzity pomoci na 2. mieste v celej EÚ. V tomto smere dostane viac iba Estónsko. Zároveň treba vziať do úvahy ešte výnimočný dočasný nástroj – Next Generation EU, teda balík peňazí vyčlenený na pomoc ekonomikám členských štátov v súvislosti s koronakrízou. Z tohto balíka by sme mohli podľa doterajších informácií získať ďalších 7,16 mld. eur na najbližšie 4 roky. Prostriedky z plánu obnovy sú určené najmä na zelenú a digitálnu transformáciu Slovenska.

Ďalším nástrojom pomoci budú tzv. dodatočné eurofondy (REACT-EU) na podporu zdravotníckych systémov a zachovania pracovných miest v hodnote 1 mld. eur a keď k tomu pridáme zatiaľ nevyčerpaných 8,5 miliárd z rozpočtu 2014 – 2020, na ktoré máme nárok do roku 2023, dostávame sa k sume niečo vyše 28 mld. eur (spolu z EÚ). Slovensko bude taktiež disponovať sumou 4,9 mld. eur vo výhodných pôžičkách. Celkovo bude mať Slovensko na obnovu ekonomiky k dispozícii takmer 33,5 mld. eur. Suma vzbudzuje rešpekt pre jej veľkosť a bude preto výzvou pre našu dlhodobú neschopnosť čerpať európske prostriedky, no je to hlavne možnosť zrealizovať tak potrebné reformy a reštartovať našu ekonomiku.

Programové obdobie 2021 - 2027

Na základe Partnerskej dohody, ktorá stanovuje podmienky, stratégiu a priority čerpania finančných prostriedkov na najbližšie roky sa bude podpora zameriavať na nasledovné priority:

  • Inteligentnejšia Európa
  • Ekologickejšia bezuhlíková Európa
  • Prepojenejšia Európa
  • Sociálnejšia Európa
  • Európa, ktorá má bližšie k občanom

Kroky súvisiace k schváleniu Partnerskej dohody:

Január 2021 - Predloženie Partnerskej dohody vláde SR;
Apríl 2021 - Schválenie vládou SR;
Apríl 2021 - Predloženie dohody Európskej komisii;
2. polrok 2021 - Schválenie Partnerskej dohody Európskou komisiou.

Next Generation EU

Next Generation EU je dočasný nástroj obnovy vo výške 750 miliárd EUR, ktorý umožní Európskej komisii získať finančné prostriedky na kapitálovom trhu. Nástroj pomôže napraviť bezprostredné hospodárske a sociálne škody spôsobené pandémiou koronavírusu.

Rozčlenenie jednotlivých fondov nástroja Next Generation EU pre Slovenskú republiku:

  • Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (známejší pod názvom Plán obnovy SR)
  • Rozvoj vidieka
  • Fond spravodlivej transformácie

KONTAKT

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

Mgr. Martin Huraj
riaditeľ
huraj@cns-e.eu
+421 905 347 191

CNS EuroGrants s.r.o.
Brnianska 2099/1
901 01 Malacky
www.cns-e.eu