Kamerové systémy pre obce

Adam MaurerPPA

Výzva určená pre obce bez štatútu mesta nezaradené do pólov rastu s výnimkou dohodnutého počtu obcí zahŕňajúcich rómske osídlenia riešené v rámci Regionálneho operačného programu.

Operačný program: Program rozvoja vidieka
Kód výzvy: 2015/PRV/37
Výška príspevku na projekt: 10 000 – 200 000 eur
Dĺžka realizácie: cca do konca septembra (ŽoP do 15.10.2015)
Termín podania: 13.7.-31.7.2015

Celková alokácia je 6 000 000 eur. Oprávenné sú všetky činnosti súvisiacimi s investíciou do zvýšenia bezpečnostia prevencie proti vandalizmu na verejných prestranstvách:
– vybudovanie digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej a centrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov,
– implementácia snímacích zariadení,
– vybudovanie distribučnej siete na prenos a zber signálu,
implementácia centrálneho riadiaceho systému,
implementácia úložiska pre archiváciu záznamov.

Hodnotiace kritériá sú miera nezamestnanosti v okrese realizácie projektu, počet monitorovaných objektov, objem projektu, kvalita snímaného záznamu a kvalita projektu realizácie.

Veľkým pozitívom je 100% intenzita pomoci, kde hlavne menšie obce v predchádzajúcich výzvach nemali finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu.