Máme za sebou úspešnú recertifikáciu ISO 9001:2015 a BS 10500

Adam Maurer-

CNS EuroGrants obhájilo certifikáciu systému manažérstva kvality ISO 9001:2015 a zároveň ako jedna z prvých firiem v oblasti eurofondov aj certifikáciu systému antikorupčného manažérstva BS 10500.

Zavedená certifikácia systému manažérstva kvality ISO 9001:2015 je jedným z možných nástrojov na zabezpečenie a dosiahnutie kvality spoločnosti, ktorá má za účel hlavne v maximálnej miere uspokojovať potreby zákazníkov.

Korupcia je negatívny spoločenský jav, ktorý je vnímaný verejnosťou ako jeden z etických problémov. Je to jeden z dôvodov, prečo sa naša spoločnosť rozhodla prijať efektívne opatrenia na jej elimináciu a prezentovať sa hlavne kvalitou našich poskytovaných služieb.
Na dosiahnutie systematického hodnotenia rizík korupcie a ich následnej eliminácie, efektívnych opatrení na možnosti upozornenia na korupciu sme sa rozhodli využiť nástroje medzinárodných štandardov systému antikorupčného manažérstva podľa normy BS 10500.

Oba certifikáty vypovedajú o kvalite našej spoločnosti, organizácii práce a hlavne o výbornej kvalite našich pracovníkov, na čo sme veľmi hrdí.
Získaním recertifikácie však naša snaha o neustále napredovanie a zlepšovanie pracovných procesov a služieb nekončí, práve naopak motivuje nás ku väčšej kvalite a spokojnosti našich klientov.