Možnosť získania finančného príspevku na nové technológie

Adam MaurerOP VaI

Dňa 12. septembra 2017 Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie projektov financovaných z fondov EÚ zameranú na rozvoj existujúcich, malých a stredných podnikov prostredníctvom nákupu nových výrobných technológií.

Intenzita pomoci je na úrovni 45-55%, v závislosti od veľkosti spoločnosti. Minimálny finančný príspevok 100 000 eur je určený pre spoločnosti, ktoré pôsobia na trhu minimálne 36 mesiacov.

V rámci výzvy je vyčlenená alokácia až 50 000 000 EUR.

Termín predkladania projektov do prvého kola otvorenej výzvy je 15.11.2017, následne až do vyčerpania alokácie v dvojmesačných intervaloch (15.1.2018, 15.3.2018 …).

O podporu sa môžu uchádzať spoločnosti z 13 najmenej rozvinutých okresov (Gelnica, Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Sobrance, Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou).

Uchádzači nebudú obmedzení predchádzajúcim čerpaním finančnej pomoci EÚ, a bude zároveň možné uvažovať aj nad väčšími projektami v objeme niekoľko stotisíc eur.