Náš klient D&J Design s.r.o. žne úspechy

Adam Maurer-

Spoločnosť D&J Design s.r.o. pod vedením Jozefa Jackuliaka ide rozširovať svoje priestory o skoro polovicu a zároveň zamestná vďaka tomu ďalších 20 ľudí v lučeneckej prevádzke.

Napriek ťažkým pokrízovým rokom sa nábytkárskej spoločnosti podarilo etablovať na trhu a stať sa dodávateľským partnerom napr. aj pre spoločnosť IKEA.

K dynamickému rastu spoločnosti dopomohol aj náš skúsený tím vďaka viacerým úspešne schváleným projektom.
Projekt Rast konkurencieschopnosti firmy D&J Design s.r.o. pri súčasnej tvorbe pracovných miest pre príslušníkov MRK a projekt Tvorba nových pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov MRK v spoločnosti D&J Design s.r.o. napomohli k rastu spoločnosti pomocou nových technológií a vytvorením kvalitného pracovného prostredia aj pre nových zamestnancov spoločnosti.

Pôsobenie spoločnosti v jednom z najmenej rozvinutých regiónov prispieva aj zamestnávaním viac ako 200 ľudí pre rozvoj samotného mesta a okresu.
Teší nás, že dotácie sa dostali do správnych rúk, a aj vďaka nim sa spoločnosť môže neustále rozvíjať a dosahovať úspechy na slovenskom a medzinárodnom nábytkárskom trhu.