Opäť sa nám podarilo obhájiť platnosť certifikátov ISO9001 a ISO37001

Martin HurajInternal

Dňa 30.9.2021 sme úspešne prešli auditom k certifikátom ISO9001 a ISO37001. Cieľom auditu bolo preveriť zhodu vo všetkých procesoch z pohľadu noriem ISO9001 a ISO37001 a ostatných požiadaviek na manažérsky systém. S potešením môžeme oznámiť, že v rámci auditu neboli zistené v našej spoločnosti žiadne nezhody.

Na spoločnosti je kladený čoraz väčší dôraz zo strany zákazníkov aj inštitúcií na kvalitu. Uvedomujeme si to aj my a preto sa zameriavame na kvalitu našich procesov, ich riadením a neustálym sa zlepšovaním. Snažíme sa uspokojiť potreby našich zákazníkov za primeranú cenu. Riadime sa systémom manažérstva kvality podľa normy ISO9001. Vďaka norme ISO9001 sú procesy v našej spoločnosti pod kontrolou, zamestnanci majú presne zadefinované zodpovednosti a právomoci a máme kvalitne vybudovanú firemnú kultúru. Odmenou sú nám spokojní zákazníci a príjemné pracovné prostredie.

Eurofondy sú často spájané na Slovensku s korupciou. Korupcia je negatívnym spoločenským javom, proti ktorému sme sa rozhodli bojovať aj my. Neetické správanie v našej spoločnosti, ani u našich klientov netolerujeme. Prijali sme efektívne opatrenia na elimináciu korupcie v našej sfére podľa anti-korupčného manažérstva ISO37001. Kľúčovými aspektami normy ISO37001 je anti-korupčná politika, analýza rizík korupcie, vzdelávanie a interná debata o korupcii, preverovanie partnerov a klientov, rozdelenie rozhodovacích právomocí, dary a pohostinnosť, úplatky, opatrenia umožňujúce upozorniť na korupciu a interné audity.

KONTAKT

Mgr. Martin Huraj
riaditeľ
huraj@cns-e.eu
+421 905 347 191

CNS EuroGrants s.r.o.
Brnianska 2099/1
901 01 Malacky
www.cns-e.eu