Plán obnovy a nové programové obdobie – vláda neefektívne informuje občanov

Thomas Berndorfer-

Podľa výskumu agentúry AKO iba 8,8 percenta ľudí vie čo je to Fond obnovy. Len 10,3 percenta ľudí vie o fonde aspoň čiastočne. Z tohto výskumu vyplýva, že ľudia sú vládou nedostatočne informovaní o financovaní zo zdrojov Európskej Únie. K zlepšeniu informovanosti slovenských občanov sme sa rozhodli pre Vás prinášať viac informačných článkov na tému financovania zo zdrojov EÚ.

Na Slovensku chýba strategická komunikácia. Strategická komunikácia je pojem, ktorý sa v posledných dvoch dekádach pravidelne opakuje. Je to schopnosť vlády svojich občanov informovať, presvedčiť a dokonca ovplyvniť ich rozmýšľanie. Nedostatočnou komunikáciou vlády voči Slovákom môžeme vidieť prevládanie dezinformačných kanálov, alebo zmätok v pojmoch a postupoch. Tak je to aj v oblasti financovania zo zdrojov EÚ.

Klasické eurofondy a Plán obnovy sa ľuďom pletú aj z dôvodu, že nie sú témou, ktorá dominuje v správach a zároveň majú veľmi podobné ciele. Plán obnovy je však samostatný balík peňazí, ktorý dostaneme navyše ku klasickým eurofondom z nasledujúceho programového obdobia. V nasledujúcom grafe môžete vidieť ako sa bude financovanie prekrývať počas rokov.

Čo je to plán obnovy?

Klasické eurofondy mnohí poznáte, ale čo je to Plán obnovy? Plán obnovy je reakciou Európskej únie na aktuálnu krízu spôsobenú pandémiou. Okrem obnovenia ekonomiky v dobách krízy má pomôcť zabraňovať hospodárskej stagnácii. Financie môžeme investovať do vopred určených oblastí v ktorých my ako štát pociťujeme potrebu obnovy a posilnenia. Náš návrh Plánu obnovy a odolnosti bol dňa 22.12.2020 odoslaný Európskej komisii na posúdenie.

Pre lepšie porovnanie plánu obnovy a klasických eurofondov prinášame tabuľku s hlavnými prioritami na ktoré budú peniaze využité. Ako môžete vidieť sú veľmi podobné, ale ide o dva balíčky financovania z Európskej Únie.

Programové obdobie 2021-2027 sa dopĺňa s Plánom obnovy tak, aby bol celkovo posilnený finančný rámec Slovenska a aby sme čo najmenej pocítili dopady krízy. Definitívny plán obnovy sme povinní predložiť Európskej komisii do 30.4.2021. Náš plán obnovy za hlavnú výzvu považuje reštart procesu dobiehania vyspelých krajín EÚ. Po rokoch členstva EÚ je nutnosťou našu konkurencieschopnosť posunúť na úroveň ostatných štátov. To dosiahneme hlavne zveľaďovaním ľudského kapitálu a vytváraním inovačného prostredia. Naša vláda si dala záväzok zvýšiť životnú úroveň SR na 92% priemeru EÚ.

Aktuálne znenie celého Plánu obnovy nájdete tu: https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/predstavujeme-dalsie-detaily-planu-obnovy.html

KONTAKT

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

Mgr. Martin Huraj
riaditeľ
huraj@cns-e.eu
+421 905 347 191

CNS EuroGrants s.r.o.
Brnianska 2099/1
901 01 Malacky
www.cns-e.eu