Plánovaná výzva na úsporu energií pri výrobe a zníženie energetickej náročnosti výrobných budov

Adam MaurerOP KZP

V najbližšom období Ministerstvo životného prostredia SR vyhlási výzvu na predkladanie projektov financovaných z fondov EÚ so zameraním na úsporu energií pri výrobe a zníženie energetickej náročnosti výrobných budov.

Aktivity, ktoré je možné z plánovanej výzvy financovať:
– zatepľovanie budov, fasád, výmena okien a dverí, zatepľovanie striech v existujúcich budovách,
– rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu,
– efektívne vykurovanie, systém klimatizácie, systém ohrevu vody,
– rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov v kombinácii s inými opatreniami,
– iné opatrenia, ktoré znižujú energetickú náročnosť budov – znižujú spotrebu primárnych energetických zdrojov.

Očakávaná intenzita pomoci je na úrovni 50% až 95%, v závislosti od regiónu, veľkosti spoločnosti a iných kritérií.

V rámci výzvy je vyčlenená alokácia až 50 000 000 EUR.

Výzva bude určená pre malé a stredné podniky, a taktiež aj pre veľké podniky.

O podporu sa môžu uchádzať spoločnosti, ktoré majú oprávnenie na podnikanie v priemyselných odvetviach a službách na ne nadväzujúcich, z menej rozvinutých regiónov – Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj a Košický kraj.