Podpora nových a začínajúcich micro-, malých a stredných podnikov

Adam MaurerOP VaI

Ministerstvo hospodárstva v zastúpení, vyhlásilo výzvu z Operačného programu Výskum a Inovácie OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 na podporu nových a začínajúcich micro-, malých a stredných podnikov.

Operačný program: Výskum a Inovácie
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03
Alokácia zdrojov EÚ: 30 000 000 eur
Intenzita pomoci: 60 % (v prípade niektorých okresov realizácie až 75 %)
Výška príspevku na projekt: 30 000 – 200 000 eur
Termín podania: 3.3.2017, 28.4.2017, 30.6.2017, …
Podmienka existencie podniku maximálne 3 roky

Realizáciou projektu musí prísť k uvedeniu na trh nového alebo inovovaného produktu, resp. realizácie inovácie produkčného procesu.
Predmetom hlavnej aktivity musí byť:
– nákup nového dlhodobého majetku, alebo
– zavádzanie nástrojov elektronického podnikania.
Súčasne je možné realizovať aj nasledujúce aktivity:
– marketingové aktivity súvisiace s uvedením nového/inovovaného produktu na trh,
– posúdenie zhody nového/inovovaného produktu podľa príslušného zákona,
– zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľa a jeho zamestnancov priamo súvisiacich s produkciou nového/inovovaného produktu či procesu.

Pre viac informácií nás kontaktujte.