PPA začala rozposielať rozhodnutia pre mladých farmárov

Adam MaurerPPA

PPA dnes informovala, že začala rozposielať rozhodnutia z výzvy s označením 6.1 Programu rozvoja vidieka pre mladých farmárov.

Pôdohospodárska platobná agentúra ukončila vyhodnocovanie 2029 žiadostí o NFP. 500 žiadateľov sa môže tešiť z 50 000 eur paušálneho grantu, na ktorý bolo alokovaných 25 miliónov eur. V týchto dňoch začala informovať postupne všetkých žiadateľov o schválení resp. neschválení žiadostí.
V prípade neschválenia žiadosti z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov budú zasielané až po podpise zmlúv schválených projektov.

V rámci kontroly dodržania podmienok bude potrebné zo strany mladých farmárov dodržať hodnoty štandardných výstupov definovaných v projekte a dodržanie nastavených podnikateľských plánov.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR komunikuje s Európskou komisiou vo veci navýšenia prostriedkov na podporu mladých farmárov. Cieľom je dosiahnutie omladenia poľnohospodárov a zabezpečenie novej mladej generácie v tomto odvetví.