Prvá pomoc pre Slovensko v čase pandémie

Thomas Berndorfer-

Vláda Slovenskej republiky schválila prvú pomoc na podporu zamestnancov, firiem a SZČO. Postupne spúšťa dotačný program pre subjekty, ktoré sa dostali počas pandémie do problémov.

Sumár opatrení prvej pomoci

 1. Štát preplatí 80 % platu zamestnanca firmám, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté.
 2. Príspevky pre SZČO a zamestnancov podľa poklesu tržieb firmy.
 3. Poskytnutie bankových záruk vo výške 500 mil. eur mesačne.
 4. Pre zamestnancov v karanténe a rodičov na OČR, bude hradených po celú dobu 55 % z ich hrubej mzdy.
 5. Možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty od roku 2014 vrátane.
 6. Odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40 %.
 7. Odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 %.

Aktuálne je možné požiadať o príspevky na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky a príspevky pre firmy, ktoré zaznamenali pokles tržieb.

Komu je pomoc určená?

Opatrenie 1

Zamestnávatelia, vrátane SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Opatrenie 2

Zamestnávatelia a SZČO, ktorým poklesli tržby o najmenej 20 %, a SZČO, ktoré povinne zatvorili prevádzku alebo obmedzili svoju činnosť v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu.

Celý proces je dostupný na webovej stránke www.pomahameludom.sk. V prípade, že by ste sa potrebovali poradiť o tom ako požiadať o podporu, prosím, obráťte sa na nás.

Plánované opatrenia

Vláda Slovenskej republiky aktuálne pracuje na ďalších opatreniach zameraných na podporu udržania pracovných miest. Najbližšie prijaté opatrenia budú zamerané hlavne na veľkých zamestnávateľov.

V súčasnosti sa rokuje o nasledovných požiadavkách:

 1. Štát prevezme časť nákladov na mzdy zamestnanca. Pomer: 60 percent štát - 20 percent zamestnávateľ - 20 percent zamestnanec (schéma Kurzarbeit).
 2. Pozastavenie účinnosti ustanovení zákona o konkurze a reštrukturalizácii.
 3. Moratórium na exekúcie.
 4. V prípade exekúcií uprednostniť reštrukturalizáciu pred konkurzom.
 5. Otázka systému poplatkov za distribúciu elektriny a plynu.
 6. Vyčlenenie dostatku úverových zdrojov prostredníctvom Eximbanky, Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a Slovenského investičného holdingu, tak aby mohli byť použité pre podnikateľské subjekty.
 7. Kompetencia pre ministra hospodárstva, aby mohol udeliť štátnu pomoc pre podniky v individuálnych prípadoch.

Vzhľadom na vážnosť situácie plánuje vláída prijať rozhodnutie do konca týždňa tak, aby bola pomoc efektívna a ako podotkol Peter Mihók, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory „aby Slovensko zostalo konkurencieschopné s okolitými krajinami.“

KONTAKT

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

Mgr. Martin Huraj
riaditeľ
huraj@cns-e.eu
+421 905 347 191

CNS EuroGrants s.r.o.
Poľná 5626
901 01 Malacky
www.cns-e.eu