Výzva na podporu športu

Prvá výzva z Fondu na podporu športu

Thomas Berndorfer-

Rok 2021 nám priniesol hneď na úvod príjemné prekvapenie – 31.12.2020 bola vyhlásená úplne prvá výzvy z Fondu na podporu športu. Pre koho je určená, aké sú oprávnené výdavky a ďalšie podrobnosti sa dozviete v tomto článku.

Čo je to Fond na podporu športu?

Fond na podporu športu je verejnoprávna inštitúcia existujúca od konca roka 2019. Medzi kompetencie Fondu patrí rozvoj športu pre všetkých a aj budovanie, rekonštrukcia športovej infraštruktúry. S rozpočtom 20 miliónov eur ročne môže Fond vykonávať rozmanité činnosti podľa zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Koho sa týka aktuálna výzva?

Na úvod je dôležité spomenúť, že každý žiadateľ, ktorý má záujem o financovanie z Fondu musí byť zapísaný v informačnom systéme športu ( www.minedu.sk/informacny-system-sportu/ )

Oprávnenými žiadateľmi môžu byť:

  • športová organizácia podľa zákona o športe,
  • obec, alebo
  • vyšší územný celok.

Žiadateľ môže predložiť iba jeden projekt a je povinný zaplatiť administratívny poplatok.

Čo je možné financovať?

Na aktuálnu výzvu je uvoľnených 15 miliónov eur. Oprávnené aktivity výzvy sú rekonštrukcia, modernizácia, výstavba, technické zhodnotenie športovej infraštruktúry. Za športovú infraštruktúru sa považuje:

  • štadión,
  • športová hala,
  • športové ihrisko,
  • telocvičňa,
  • iné kryté alebo otvorené priestory na výkon športu.

Je možné financovať aj vybavenie ako diagnostické a regeneračné zariadenia, meracie a vyhodnocovacie zariadenia, kamerové systémy a podobne. Výzva sa však nevzťahuje na lyžiarske strediská, wellness a požičovne vybavenia, ani športoviská pre psov a kúpaliská.

Ďalšie dôležité informácie:

Maximálna výška príspevku: 1,5 milióna eur
Minimálna výška príspevku: 50 tisíc eur
Ukončenie realizácie: do 31.12.2020
Spôsob financovania: refundácia
Výška financovania: 50%

Ak Vás táto výzva zaujala, alebo máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať.

KONTAKT

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

Mgr. Martin Huraj
riaditeľ
huraj@cns-e.eu
+421 905 347 191

CNS EuroGrants s.r.o.
Brnianska 2099/1
901 01 Malacky
www.cns-e.eu