V Slovenskom Grobe bude stáť škola pre 144 nových žiakov

V Slovenskom Grobe bude stáť škola pre 144 nových žiakov

Martin HurajIROP

V Bratislavskom kraji pribudne každoročne až 8000 ľudí. Kapacita základných škôl už dávne nie je dostačujúca. V niektorých školách funguje dvojzmenná prevádzka, čo nie je pre žiakov ani učiteľov ideálne. Rodičia pociťujú nedostatok voľných miest na školách aj v škôlkach a je náročné pre nich zladiť pracovný a súkromný život, pokiaľ dieťa z dôvodu kapacitných problémov musí navštevovať školu v inom meste, alebo dokonca kraji.

Vďaka financiám zo schémy REACT-EU sa otvorila možnosť vybudovať aj základné školy v Bratislavskom kraji. Výzvy sme sa s našim klientom, Obcou Slovenský Grob, zúčastnili - môžeme skonštatovať, že úspešne. Novostavba elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej ZŠ s MŠ Slovenský Grob je projekt, ktorý aj vďaka našej práci prešiel administratívnym a odborným hodnotením a aktuálne pomáhame s jeho realizáciou.

Projekt je jedným z 15 úspešných, ktoré sa zapojili do prvého kola spomínanej výzvy. Celkovo sa vďaka realizácii pätnástich projektov otvorí vyše 3000 nových miest pre žiakov základných škôl.

Cieľom projektu v Slovenskom Grobe je postaviť k existujúcej škole elokované pracovisko, čím sa navýši počet žiakov, ktorí budú môcť navštevovať školu v Slovenskom Grobe až o 144. Obec Slovenský Grob zaznamenala za posledné roky významný nárast počtu obyvateľov, vyvolaný hlavne novou prislúchajúcou obytnou časťou Šúr a jej priľahlých častí. Napriek snahe o obnovy, rekonštrukcie a zvyšovanie kapacít pôvodných školských a predškolských zariadení sú dnes existujúce kapacity školy už nepostačujúce. Preto je nevyhnutná výstavba novej budovy.

Projekt za 3 milióny EUR sa však nepozerá iba na samotnú kapacitu, ale aj na funkčné využitie priestorov a zabezpečenie kvalitného vzdelávania v odborných učebniach. Neodmysliteľným prvkom modernej stavby je aj bezbariérovosť, ktorá bude zabezpečená kompletne v celej budove. Elokované pracovisko je naplánované tak, že bude pozostávať zo štyroch častí, čím prispieva k zlepšeniu infraštruktúry novými triedami, odbornými učebňami, hygienickým zázemím, šatňami, telocvičňou, kabinetmi, zborovňou, upratovacími komorami, kuchyňou, jedálňou a technicko-hospodárskym zázemím.

KONTAKT

Mgr. Martin Huraj
riaditeľ
huraj@cns-e.eu
+421 905 347 191

CNS EuroGrants s.r.o.
Brnianska 2099/1
901 01 Malacky
www.cns-e.eu