Všetci naši klienti uspeli pri žiadaní príspevku na rozšírenie kapacít materských škôl

Adam MaurerIROP

Ministerstvo pôdohospodárstva SR včera uverejnilo zoznam úspešných žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie projektov zameraných na rozšírenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

V tejto výzve sme dosiahli 100% úspešnosť projektov. Všetci naši klienti získali požadované finančné príspevky, a čoskoro môžu uspokojiť viac rodičov predškolákov.

Z podaných 277 projektov bolo úspešných 152, medzi ktorými boli naši klienti, viaceré obce, ale taktiež mestá ako napríklad Ilava a Dubnica nad Váhom.

Vďaka získaným financiám budú uspokojení viacerí rodičia predškolákov, ktorí v minulosti nemali istotu umiestnenia svojho dieťaťa v predškolskom zariadení – materskej škole. Spolu tak vznikne 4780 nových miest po celom Slovensku.

Alokácia výzvy nie je vyčerpaná a tak je možnosť zapojiť sa v ďalších kolách výzvy, v najbližšom termíne 18.10.2017.