Vyhodnocovanie výzvy pre mladých farmárov

Adam MaurerPPA

PPA informovala o predpokladanom termíne vyhodnotenia výzvy pre mladých farmárov.
V týchto dňoch PPA zasiela žiadateľom potvrdenia o registrácii ich žiadostí. Následne nastáva možnosť doplnenia žiadostí, na základe výziev na doplnenie aleboobjasnenie predložených dokumentov.
PPA predpokladá termín ukončenia vyhodnocovania žiadostí na koniec roka 2016, no je pradvepodobné, že termín sa posunie na prvé mesiace roku 2017.