Výzva na rozšírenie kapacít materských škôl

Adam MaurerIROP

Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových žiadostí na zvýšenie kapacít materských škôl, ktorá priamo nadväzuje na výzvu predkladania projektových zámerov z pred mesiaca.

Alokácie vychádzajú z Regionálnych integrovaných územných stratégií nasledovne:

Bratislavský kraj – 8 000 000 eur,
Trnavský kraj – 8 075 000 eur,
Nitriansky kraj – 12 400 000 eur,
Trenčiansky kraj – 4 000 000 eur,
Banskobystrický kraj – 10 000 000 eur,
Žilinský kraj – 12 628 580 eur,
Prešovský kraj – 16 891 266 eur,
Košický kraj – 7 762 844 eur,

čo činí spolu 79 757 690 eur pre všetky kraje Slovenska.

Pre podanie projektu je potrebné mať vyjadrenie VÚC – hodnotiacu správu projektového zámeru.

Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto (benchmark) sú stanovené nasledovne:
– maximálne 6 700 eur na vytvorenie nových kapacít MŠ pre 1 dieťa,
– maximálne 2 500 eur na zlepšenie existujúcich kapacít MŠ pre 1 dieťa.

Ďalšou podmienkou výzvy je rozšírenie kapacít infraštruktúry materskej školy aspoň o 10 miest.