246,8 miliónov eur pre IROP na zmiernenie dopadov krízy

Thomas Berndorfer-

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie rozdelilo finančnú injekciu REACT-EU, 780 miliónov eur, medzi operačné programy. Oznámila to ministerka Veronika Remišová. Integrovaný regionálny operačný program (IROP), hlavný nástroj pre financovanie zámerov miest a obcí, bude posilnený až o 246,8 miliónov eur.

Fondy z REACT-EU budú rozdelené nasledovne:

Operačný program Ľudské zdroje – 401,2 mil. €

Integrovaný regionálny operačný program – 246,8 mil. €

Operačný program potravinovej a základnej materiálovej pomoci – 24 mil. €

Operačný program Efektívna verejná správa – 108 mil. €

Vo februári skončilo rokovanie s Európskou Komisiou a máme predbežne schválený plán financovania. Navýšenie fondov kvôli kríze by malo prebehnúť v dvoch kolách. 616 miliónov eur máme k dispozícii v roku 2021 a následne v roku 2022 to bude zvyšných 164 miliónov. Do konca apríla očakávame schválenie revízií operačných programov Komisiou a následne od mája/júna môžeme očakávať nové výzvy a uhrádzanie platieb.

V prípade IROP teda očakávame v prvej fáze na rok 2021 navyšovania rozpočtu až o 194,9 milióna eur. Posilnené budú tieto oblasti:

  • verejná osobná doprava,
  • cyklotrasy,
  • zelená infraštruktúra,
  • podpora stredných odborných škôl,
  • zateplenie bytových domov,
  • podpora ZŠ v Bratislavskom kraji,
  • zníženie energetickej náročnosti budov na území Hornej Nitry,
  • kultúrna infraštruktúra.

Kontaktujte nás v prípade záujmu o bližšie informácie o možnostiach pre Vás a Váš projektový zámer.

KONTAKT

Mgr. Martin Huraj
riaditeľ
huraj@cns-e.eu
+421 905 347 191

CNS EuroGrants s.r.o.
Brnianska 2099/1
901 01 Malacky
www.cns-e.eu