Spoločné zariadenia pre obce

Adam MaurerPPA

Spoločné zariadenia spadajú pod novú výzvu PPA vyhlásenú 28.5.2015. Podporené budú hlavne komunikácie slúžiace na prístup na pozemky po pozemkových úpravách. čítať viac

Kamerové systémy pre obce

Adam MaurerPPA

Výzva vyhlásená dňa 29.4.2015 je určená pre obce bez štatútu mesta nezaradené do pólov rastu s výnimkou obcí zahŕňajúce rómske osídlenia riešené v rámci Regionálneho operačného programu. čítať viac

OP Výskum a inovácie

Adam MaurerOP VaI

Slovensko má schválený ďalší operačný program. Jeho cieľom je podpora výskumných aktivít a vytváranie priestoru pre zvyšovanie inovačných schopností malých a stredných podnikov. čítať viac