Zrušenie dvoch výziev

Adam Maurer OP VaI

Výzva zameraná na zvýšenie technologickej úrovne podnikov so zameraním na inovácie a výzva zameraná na prehlbovanie integrácie a ukotvenie kľúčových priemyslených odvetví pomocou priemyselných výskumno-vývojových centier, boli zrušené. čítať viac

Podpora priemyselných výskumno-vývojových centier

Adam Maurer OP VaI

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo dňa 3.2.2016 výzvu zameranú na prehlbovanie integrácie a ukotvenie kľúčových priemyselných odvetví, pomocou zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry. čítať viac

OP Výskum a inovácie

Adam Maurer OP VaI

Slovensko má schválený ďalší operačný program. Jeho cieľom je podpora výskumných aktivít a vytváranie priestoru pre zvyšovanie inovačných schopností malých a stredných podnikov. čítať viac