Verejné obstarávanie

Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti DIZETA SLOVAKIA s.r.o. – Vstrekovacie zariadenia

12.9.2019 – Výzva na predkladanie ponúk (editovateľná podoba) k zákazke zadávanej osobami, ktorým poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru (v zmysle MP CKO č. 12) – Lehota na predloženie cenovej ponuky je do 24.9.2019 do 12.00 hod.

Aktualizácia č. 1 – dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu kontaktnej mailovej adresy na zasielanie cenových ponuk: info@dizeta.sk