Čo nás čaká nasledujúce mesiace v programe IROP?

Thomas BerndorferIROP

Program IROP, ktorý prevzalo v nové Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) pod vedením Veroniky Remišovej, prešiel krízovým manažmentom s výsledkom prijatia vyše štyridsiatich opatrení. IROP je značne problematický program v ktorom trvá čerpanie finančných zdrojov veľmi dlho. MIRRI vďaka zmenám sľubuje do konca decembra vyčerpať pre IROP 208 miliónov eur. Momentálne sa nachádzame na úrovni čerpania 104 miliónov eur. Slovensko sa tak konečne môže tešiť na masívnu obnovu škôl, zelene a vybudovanie nových cyklotrás. Prvá výzva z tohto balíka je už vyhlásená.

Dňa 26.3.3021 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. Žiadateľmi môžu byť mestá, obce, organizácie štátnej správy, vysoké školy, mimovládne organizácie a dokonca aj spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Obľúbená výzva, ktorej cieľom je budovať prvky zelenej infraštruktúry s cieľom adaptovať prostredie na zmenu klímy ale aj revitalizovať verejný priestor, sa môže realizovať na celom území Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. Bratislavský kraj príde na rad neskôr z výziev financovaných z Plánu obnovy.

Výzva prináša mnoho zaujímavých oprávnených aktivít, ktoré sa, s výnimkou regenerácie vnútroblokov, môžu navzájom kombinovať. Regenerácia vnútroblokov sa vykonáva ako samostatná činnosť. Ostatné aktivity prinesú zdravšie životné prostredie pre občanov. Ide predovšetkým o budovanie protihlukových stien a bariér, malé vodné toky, živé ploty, eko-koridory, nášľapné kamene pre živočíchy, zelené steny a strechy, parky, zelené koridory pozdĺž cyklotrás, zazelenenie miest, systémy na zber dažďových vôd a mnohé ďalšie, ktoré majú významný vplyv na život v meste.

Na výzvu je vyčlenených 17 miliónov eur, ktoré môžu byť následne navýšené. Pokiaľ máte záujem sa so svojim nápadom zúčastniť tejto výzvy, neváhajte a kontaktujte nás. Pomôžeme Vám s prípravou projektu aj s jeho realizáciou. Uzavretie prvého kola na podanie projektu je stanovené na dátum 28.5.2021. Druhé kolo sa bude uzatvárať 28.7.2021. Nasledujúce kolá sa budú uzatvárať v intervale dvoch mesiacov až do vyčerpania zdrojov určených pre túto výzvu.

Okrem regenerácie vnútroblokov a zazelenenia krajiny sa môžeme v nasledujúcich mesiacoch tešiť na ďalšie lákavé výzvy. Ministerka Veronika Remišová sľubuje tento rok ešte šesť ďalších výziev.

V apríli sa môžeme tešiť na sociálno-edukačnú výzvu, na ktorú je vyčlenených až 65,5 milióna eur, ktoré pôjdu na podporu sociálnych služieb a budovania materských či stredných škôl.

Nasledovať ju bude ďalší mesiac výzva na budovanie a obnovu cestnej infraštruktúry, rozvoj verejnej osobnej dopravy a na budovanie cyklotrás. Prisľúbených je na túto výzvu až 119,5 milióna eur.

Dobrou správou je tiež, že vďaka protikrízovému balíku REACT-EU bude na rozvoj osobnej dopravy a budovanie cyklotrás a tiež na vnútrobloky a verejné priestranstvá vyčlenených ďalších 59 miliónov eur. Podpora budovania stredných odborných škôl si prilepší vďaka REACT-EU až o 30 miliónov eur. Zaujímavosťou a veľmi potešujúcou novinkou je aj sľúbených 40 miliónov eur na zvyšovanie kapacít základných škôl pre Bratislavský región.

KONTAKT

Mgr. Martin Huraj
riaditeľ
huraj@cns-e.eu
+421 905 347 191

CNS EuroGrants s.r.o.
Brnianska 2099/1
901 01 Malacky
www.cns-e.eu