Informácie k aktuálnej situácii – COVID-19

Martin HurajMNG

     

V CNS EuroGrants neustále sledujeme vývoj situácie vo svete súvisiaci s novým korónovým vírusom COVID-19. Riziká prenosu vírusu berieme vážne. Preto sme od minulého týždňa prijali opatrenia v podobe:

  • práce z domu všetkých našich konzultantov,
  • presunutia všetkých naplánovaných stretnutí, ktoré nie sú nevyhnutné, na neskôr,
  • maximálneho využívania telefonickej, emailovej a video komunikácie namiesto osobných stretnutí.

Napriek tomu, že nám, samozrejme, chýba sociálny kontakt, opatrenia nepredstavujú vážny zásah do našej činnosti. Vzhľadom na to, že naša materská spoločnosť je držiteľom viacerých Microsoft Gold a Silver kompetencií, máme dlhodobo nastavenú robustnú IT infraštruktúru s kompletným cloudovým riešením. Vďaka tomu môžeme aj naďalej plniť všetky naše záväzky bez obmedzení.

Situácia sa však vážne dotkla viacerých našich klientov. Mnoho projektov zameraných na inováciu technologického vybavenia predpokladá dodanie strojov a zariadení zo zahraničia.

Na území SR platí od 16. marca 2020 od 6.00 vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. a ostatné európske štáty pristupujú k podobným krokom. Hraničné priechody zostávajú zatvorené a nákladná kamiónová doprava je povolená len s cieľom zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva.

Vzniká tak situácia, kedy nie je možné dodržať striktné harmonogramy implementovaných projektov. Navyše, nie je ani presne možné určiť, kedy budú môcť byť technológie dodané, nakoľko ťažko predpovedať vývoj situácie.

Pandémia korónového vírusu COVID-19 a obmedzenia s tým súvisiace, predstavujú zásah vyššej moci. Pri riadení projektov preto postupujeme v súlade s bodmi v zmluvách o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, týkajúcich sa okolností vylučujúcich zodpovednosť. Na základe informácie poskytovateľovi pomoci o vzniku takéhoto problému následne dochádza k pozastaveniu realizácie hlavných aktivít projektu na dobu nevyhnutne potrebnú.

Špecifické usmernenia k vzniknutej situácii zatiaľ od jednotlivých poskytovateľov príspevku nie sú k dispozícii. Predpokladáme však, že po zostavení novej vlády a výmene súčasného vedenia na ministerstvách a riadiacich orgánoch, bude táto situácia vyhodnotená a budú prijaté všeobecné opatrenia.

Vývoj udalostí pre Vás nepretržite monitorujeme a o všetkých relevantných opatreniach a usmerneniach Vás budeme informovať. V prípade doplňujúcich otázok sa na nás, prosím, obráťte prostredníctvom sekcie Kontakt. Prosím, majte na pamäti, že zdravie je prvoradé. Nové možnosti čerpania fondov sú na obzore, spoločne všetko dobehneme.

   

Martin Huraj
riaditeľ CNS EuroGrants s.r.o.

 

UŽITOČNÉ ODKAZY

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: http://www.uvzsr.sk

Infostránka Národného centra zdravotníckych informácií o koronavíruse: https://virus-korona.sk/

Infostránka Úradu Vlády SR o koronavíruse: http://www.korona.gov.sk/

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR: http://www.mzv.sk/aktuality/koronavirus-2019

Ministerstvo dopravy a výstavby SR: https://www.mindop.sk/