Zmena konateľa spoločnosti

Thomas Berndorfer-

Mgr. Martin Huraj
nový konateľ spoločnosti
CNS EuroGrants s.r.o.

Výsledky nedávnych komunálnych volieb priniesli zmeny aj v našej spoločnosti. Doterajší riaditeľ spoločnosti CNS EuroGrants s.r.o Ing. Richard Nimsch vstúpil do verejného sektora ako starosta obce Veľké Leváre. Z legislatívneho hľadiska tak už nemôže vykonávať činnosť v súkromnej spoločnosti a preto sa vzdal funkcie konateľa.

Od 1. februára 2019 vedie spoločnosť Mgr. Martin Huraj. Pre spoločnosť začal pracovať v roku 2013 ako konzultant, od roku 2014 pôsobil ako zástupca riaditeľa. Stál pri mnohých projektoch pre verejný aj súkromný sektor a zavádzal certifikáciu manažérskych procesov ISO 9001:2015 a protikorupčného manažérskeho systému BS 10500:2007.

V najbližšom období nás čaká viacero zaujímavých výziev na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné prostriedky. Budeme Vás o nich priebežne informovať v podobe stručných informácií. Veríme, že aj naďalej budeme s Vami pokračovať v úspešnej spolupráci pri nových rozvojových projektoch.