Znovu vyhlásenie výzvy na technológie

Adam Maurer OP VaI

Ministerstvo hospodárstva v zastúpení, vyhlásilo druhú výzvu z Operačného programu Výskum a Inovácie v programovom období 2014-2020, ktorá je zameraná na zvýšenie technologickej úrovne podnikov so zameraním na inovácie. čítať viac

Zrušenie dvoch výziev

Adam Maurer OP VaI

Výzva zameraná na zvýšenie technologickej úrovne podnikov so zameraním na inovácie a výzva zameraná na prehlbovanie integrácie a ukotvenie kľúčových priemyslených odvetví pomocou priemyselných výskumno-vývojových centier, boli zrušené. čítať viac

Triedený zber a zhodnocovanie komunálnych odpadov

Adam Maurer OP KZP

11. výzvu na predkladanie žiadosti o NFP vyhlásilo dňa 21.3.2016 Ministerstvo životného prostredia SR zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov. čítať viac

Triedený zber komunálnych odpadov

Adam Maurer OP KZP

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dňa 21.3.2016 10. výzvu na predkladanie žiadosti o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov. čítať viac